5 tillsatser att se upp med

5 tillsatser att se upp med

Livsmedelsverkets definition av tillsatser är ”ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig”. Med andra ord, ämnen som har tillsats i en produkt för att ge den särskilda egenskaper. Så som smak,...