0 In Guider

8 matmärkningar att ha koll på

Det vimlar av olika märkningar på livsmedel i våra affärer idag. Det är inte helt lätt att veta vad alla märkningarna faktiskt står för. Eller vilka som är viktigast. Vilka som är viktigast är i slutändan högst individuellt. Det är du som gör dina prioriteringar. När du är i mataffären så gäller det inte att bara få med sig allt på inköpslistan. Du har även flera ställningstaganden att ta. Vare sig du vill eller inte. Vad är allra viktigast för dig? Miljön? Ren mat? Bra djurhållning? Som du förstår så är detta med märkning av mat något av en djungel. Idag tänkte jag ge mina tankar kring detta och tipsa om 10 märkningar som jag anser är bra att hålla koll på. 

rädisor rödbeta ägg

Viktigt för dig

Alla märkningar är viktiga på sitt sätt. Alla betyder de något. Alla innebär de något positivt. Även om vi vill så tror jag att det är svårt att göra ”allt rätt”. Kanske har just din butik inte alltid det mest optimala utbudet eller kanske räcker inte matbudgeten till. Men varje bra val är bättre än inget. Det är viktigt att komma ihåg. Det är du som avgör vad som är viktigast för dig. Det är där dina prioriteringar bör ligga. Är det viktigast att maten är ekologiskt odlad? Då lägger du din kraft där. Är det viktigaste för dig miljön? Då prioriterar du det. Alla aspekter är viktiga. Men om man inte kan göra allt så måste vi prioritera och utgå från oss själva och våra åsikter och värderingar. Ingen kan säga att ett val är bättre eller sämre än något annat. Du bestämmer och valet är helt och hållet ditt.

I det här inlägget berättar jag hur jag tänker. Vad jag prioriterar och varför. Jag gör inte allt perfekt. Jag försöker men är medveten om det orimliga i att göra a l l t perfekt. Det finns ofta två sidor av samma mynt. Mycket hade både för och nackdelar. Men jag utgår från mig själv och mina värderingar och har inställningen att varje rätt val är bättre än inget. Jag hoppas att detta inlägg ska hjälpa dig att hitta din väg bland mat-märkningarna. 

Välja svenskt

Innan jag kommer in på de specifika märkningarna så vill jag lyfta det här med svenskproducerad mat. Detta är bland de val som jag prioriterar absolut högst. Att välja svenskt är viktigt för mig av flera anledningar:

  • Minskade transporter (miljö)
  • Svenska djur har det överlag mycket bättre än djur i andra länder (djurhållning)
  • I Sverige har vi generellt striktare regler för hur mat ska produceras och vad den får innehålla (näringsmässigt)
  • Helhetstänk inom lantbruk och matproduktion där man värnar om mångfald (miljö, djurhållning, etik)

äggikorg

10 märkningar av mat att ha koll på

Här delar jag med mig av de 10 märkningar som jag anser är bra att hålla utkik efter. Jag visar hur de ser ur och berättar vad de betyder. Listan är en sammanställning utan inbördes ordning. De är alla viktiga. Ingen är viktigare än någon annan. Allt beror på dina värderingar och hur du prioriterar.

KRAV krav-certifiering

KRAV-märkningen står för bra miljö, god omsorg om djuren, god hälsa och socialt ansvar. Genom att köpa KRAV-märket 

garanterar ekologisk djurhållning, odling, förädling och hållbart fiske. Genom att köpa KRAV-märkt så vet du att produkten är garanterat fri från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifiering. Tänk dock på att det finns mycket bra mat som inte är KRAV-märkt. KRAV är en märkning som matproducenter får betala mycket för att använda. Mindre producenter har inte alltid råd med detta. Det betyder inte att deras produkter är sämre. Det finns många bra produkter som uppfyller KRAVs regler men som inte har råd att köpa själva märkningen.

Läs mer:

>>  KRAVs hemsida

>> 5 anledningar att väja ekologiskt

>> 5 livsmedel att välja eko

EU-lövet Logo_européen_AB

EU-lövet kan beskrivas som EUs motsvarighet till vår KRAV-märkning. Märkningen är sedan 2010 obligatorisk på alla ekologiska produkter som produceras inom EU. Märkningen kan även användas på varor som importeras till EU från andra länder utanför. EU-lövet garanterar att alla steg i produktionen har kontrollerats och att produkten består av minst 95 % ekologiskt innehåll. EU-lövet kan dock inte helt översättas med KRAV-märkningen. KRAV är striktare och innebär tuffare regler än vad EU-lövet gör. Läs mer i länken nedan.

Läs mer:

>> Skillnader på KRAV och EU-eko

Svenskt sigillklimat2

Svenskt sigill är en märkning som har tagits fram av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Märkningen ger en garanti på att råvarorna har producerats på svenska gärdas som kontrollerats av LRF. Svenskt sigill ger ingen absolut garanti för ekologiskt men däremot tilläts inte GMO (genmodifierad). Kraven som ska uppfyllas handlar om säkerhet, djurhållning och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer:

>Svenskt sigills hemsida

Från Sverigefrc3a5n-sverige

Från Sverige är en relativt ny märkning i våra butiker. Märkningen finns på alla typer av råvaror och livsmedel. På Kött används märkningen Kött från Sverige. Märkningen ger en garanti på att:

  • Alla djur är uppfödda i Sverige
  • All odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har skett i Sverige
  • Kött-, ägg- och mjölkråvaror och produkter är alltid 100 % svenskt
  • I sammansatta produkter (produkter som innehåller flera olika ingredienser) ska minst 75 % vara svenskt

Läs mer:

>>  Från Sveriges hemsida

SvanenPrint

Svanen-märkningen kom mot slutet av 1980-talet och är Nordens officiella miljömärkning. Varor som är märkta med Svanen uppfyller särskilda kvalitetskrav från råvara till avfall. Krav som ställs handlar bland annat om energiåtgång vid produktion, användning av kemikalier, tuslätt och hantering av avfall. Alla producenter omprövas efter 4 år för att garantera att kraven fortfarande uppfylls. 

Läs mer:

>> Svanens hemsida

 

Överkorsade axetglutenfritt

Det överkorsade axet är en internationell märkning som visar att livsmedlet inte innehåller gluten. Märkningen är framtagen av Svenska Celiakiförbundet tillsammans med 38 andra europeiska celiakiförbund. Syftet är en gemensam och tydlig märkning av produkter som är fria från gluten eller innehåller mycket lite gluten. En gräns har satts vid 20 milligram gluten per kilo. Produkter med märkningen kontrolleras regelbundet så att kraven uppfylls. 

Läs mer:

>> Svenska Celiakiförbundets hemsida

Fairtrade

Fairtrade är en internationell märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. För att en produkt så tillåtas märkas med Fairtrade-märket så ställs etiska och sociala krav på arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Därutöver ställs även krav på löner, barnarbete, diskriminering, miljöhänsyn och ekologisk produktion.

Läs mer:

>> Fairtrades hemsida

fairtradelogowhite

MSC (Marine Stewardship Council)

MSC är en miljömärkning för fisk från världshaven. Syftet är att undvika överfiskning. Märkningen ger en garanti för att fisket har skett enligt regler som främjar hållbara fiskemetoder och bidrar till levande hav. MSCs vision är hav som sjuder av liv och skyddade bestånd för denna och framtida generationer. 

Läs mer:

>> MSCs hemsida

msc_logga

Fler märkningar

Det finns givetvis fler märkningar än de jag beskriver här. Men märkningarna ovan är de som jag personligen strävar efter att källa koll på. Om du är nyfiken på mer så är här några sidor som kan intressera:

Lämna gärna en kommentar om du gillar inlägget. Och dela gärna vidare i sociala medier som Facebook till exempel. Vi är många som vill göra bra val men som inte riktigt vet hur. Viktig information att sprida. 

Källor:

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply