I mitt kök använder jag uteslutande svenskt kött och idag tänkte jag berätta lite mer om varför jag anser att alla bör göra likadant. I köttdisken så är prisskillnaden relativt stor på kött från Sverige och t ex kött från Tyskland. Jag kan förstå att man som kund lockas att välja det billigare köttet. Mat idag är jättedyr och vi är många med höga matkonton. Men om fler var medvetna om vad det importerade köttet innehåller och vad vi får i oss ”på köpet” när vi äter det, så tror jag att de flesta av oss hade tänkt både en och två gånger.

svenskt kött

Det som skrämmer mig mest med importerat kött är halterna av antibiotika. För svenskt kött och djurhållning ligger gränsen för tillåten antibiotika på 12,6 mg/kg. Vi är många som valt bort det danska köttet då vi har en bild av att det innehåller mycket antibiotika. Det danska köttet innehåller visserligen mer antibiotika än det svenska och i Danmark dras gränsen vid 44,9 mg/kg. Importen av danskt kött (fläskkött) har minskat de senaste åren men istället har importen av kött från Tyskland och Polen ökar med 86 %. Vi avstår danskt kött med en gräns på 44,9 mg/kg och istället importerar vi kött från Polen där gränsen dras vid 151 mg/kg och Tyskland med 179 mg/kg.

Djur i Europa massmedicineras med antibiotika i förebyggande syfte och som ni förstår så är det rejäla doser med antibiotika som de får i sig. Vad är då farorna med detta? Den här utvecklingen påskyndar den globala resistensutvecklingen något enormt och vi närmar oss allt mer att en dag stå där, som civilisation, med resistenta bakterier som antibiotika inte rår på. Jag vet inte hur du känner, men det är inte en värld som jag vill bidra till.

Hur ska man då veta om köttet är svenskt? De flesta av oss äter större delen av sin mat hemma så börja med maten du handlar hem. Läs på förpackningarna. Ett enkelt sätt är ju att kolla efter den svenska flaggan på förpackningarna men tyvärr räcker inte det. Du för även läsa innehållsförteckningen på köttet för att vara säker på att ursprungsland är Sverige.

 

Personligen är jag dålig på att fråga var köttet kommer ifrån när jag äter ute. Men det är något som jag verkligen ska göra mer. Och om köttet inte är av en kvalitet som jag känner mig bekväm med så kommer jag hellre att välja andra rätter på menyn.

I dagens samhälle pågår en debatt där kött uppmålas som skadligt för oss. Kött är i princip den enda form av mat som vi med säkerhet kan veta att vi människor har ätit under hela vår evolution. Jag respekterar fullt de som väljer bort kött av olika etiska skäl men debatten som förs idag om cancer kopplat till kött och att kött skulle vara farligt för oss, anser jag är gravt missvisande. Kött är inte kött. Importerat kött som används som billig ingrediens i diverse halvfabrikat går inte att jämföra med svenskt ekologiskt kött på andra sidan av skalan. Debatten idag är onyanserad och allt kött dras över en kant. En rädsla och oro skapas för mat som är bra för oss, om vi gör de rätta valen. Svenskt, och ekologiskt, kött är absolut dyrare än importerat kött. Mitt råd är att göra de val som ens budget tillåter. Då menar jag inte att köpa kött av lågkvalitet fullt av antibiotika och annat, utan köp svenskt, gärna ekologiskt, och i så fall mindre. Bättre med mindre av bra kvalitet än massor av skit.

Hur tänker du kring kött? Lämna gärna en kommentar och dela med dig av tankar, frågor och funderingar.

För dig som vill läsa mer:

Svenskt kött – Antibiotika och tillväxthormoner

Krav – Så här producerar ekologiskt nötkött

Svenska Dagbladet – Billigt kött gör oss sjuka på sikt

Svenska Dagbladet – Kraftig ökning av antibiotika till djur

Dagens Nyheter – Antibiotika till djur hotar vår hälsa